Vechi şi modern totodată, șahul – jocul regilor – poate reprezenta un important instrument de disciplinare şi modelare a gândirii elevilor. Popularitatea de care se bucură în rândul adepților din toate mediile sociale şi profesionale, începând de la vârste destul de fragede, îi conferă șahului rolul de instrument de învățare şi de important factor educativ în
dezvoltarea personală a celor care îl practică. Programa acestui curs are rolul de a facilita trecerea de la abordarea șahului ca joc, la abordarea acestuia ca știință, cu ajutorul unei metodologii proprii, bazată pe observare, culegere de informații, exercițiu, problematizare,
predicție, planificare. Parcurgând etapele învăţării şahului, copiii acumulează şi pun în valoare competențe utile vieţii şi integrării în viaţa de şcolar.

CERCUL (ATELIERUL):SAH
COORDONATOR: Prof. BUZENCHI Radu
OFERTA CERCULUI
AN SCOLAR 2021 – 2022
CAP. I – ORGANIZAREA ACTIVITATII
Semestrul I nr. saptamani 14. nr ore 28 (14h/grupa preșcolari)
Semestrul II nr. saptamani 20. nr ore 40 (20h/grupa preșcolari)

Număr de grupe: 5, din care 1 grupă începători preșcolari (1h/grupă),

3 grupe începători (2h/grupă), și o grupă avansați (2h/grupă).

Competențe generale

  1. Descrierea tablei de șah și a pieselor
  2. Utilizarea regulilor de mutare și capturare a pieselor de șah
  3. Aplicarea de procedee tactice pentru câștigarea de material sau pentru câștigarea unei partide prin mat
  4. Rezolvarea de probleme prin propunerea de soluții adecvate unor poziții date

Activitatea se desfășoară în sala de șah a clubului, dotată cu mobilier adecvat și garnituri de șah, conform orarului afișat la sediu și pe situl instituției.