Particularităţile de  vârstă  ale  şcolarilor  din învăţământul  primar,  îi  fac pe  aceştia  să manifeste  un  interes  deosebit  faţă   de  exerciţiile  fizice,  faţă de  mişcare în general şi în mod special  faţă  de orice  exerciţiu  fizic desfăşurat  sub  formă de joc sau  competiţie.  Acţionând în principal   asupra  dezvoltării  calităţilor  şi  capacităţilor  fizice,  exerciţiile  fizice  au  influenţe favorabile şi asupra dezvoltării capacităţilor intelectuale, afective şi moral volatile.

Tenisul de masă, sport mai puţin practicat în şcoli atât ca sport individual cât şi pe echipe, solicită  din  partea  practicanţilor  eforturi  accesibile  oricui şi etalează pe lângă îndemânare şi o gamă  variată  de  valori  morale  (disciplină,  corectitudine,  respect faţă de învăţător, coechipier, adversar, arbitru) contribuind la formarea unor trăsături de voinţă şi caracter solide.

CERCUL : TENIS DE MASA

COORDONATOR: Lupu Catalin

Obiectivele urmarite :

1. promovarea si atragerea unui numarcat mai mare de elevi care doresc sa participe la miscare

2. realizarea scopurilor si obiectivelor propuse

3.cresterea popularitatii a respectivelor sporturi.

4. mentinerea unei stari optime de sanatate a elevilor

5.favorizarea proceselor de crestere si optimizare a dezvoltarii fizice a elevilor

6. formarea deprinderilor de a aplica in conditii concrete de concurs /competitii a procedeelor tehnice insusite in timpul activitatilor de la cerc.

7. dezvoltarea relatiilor de prietenie si fair play in activtatea sportiva si nu numai

8. colaborarea / schimbul de experineta cu alte entitati sportive.

Înscrierea se face prin completarea unei cereri tip la sediul unității Clubului Copiilor Pașcani, Str. V. Alecsandri, Nr. 12.

           Vă așteptăm!

Related Posts