DANS CONTEMPORAN/ MODERN

Dansul, a ocupat  și ocupă un loc important în viața oamenilor dar în mod special, în viața  copiilor. Dansul este o formă de practicare a exerciţiului fizic cu deosebite valenţe educative: artistice, corporal-kinestezice, estetice, interpersonale. Elevul, învaţă să respecte disciplina, regulile stabilite și îşi asumă sarcini.     Dansul înseamnă ritm, armonie, [...]

Read More