„Încurajez implicarea activă a copiilor prin organizarea periodică de activități comune părinți, elevi, cadre didactice”

 

 

* dialog cu prof. Costel Lupei, directorul Clubului Copiilor din Pașcani

– La șase luni de la preluarea mandatului, care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat în conducerea Clubului Copiilor din Pașcani și cum le-ați abordat?

– Având în vedere că am preluat mandatul de director într-o perioadă dificilă, au existat multe provocări. Una dintre cele mai mari provocări a fost restabilirea parteneriatelor cu toate instituțiile din comunitatea locală. O altă provocare importantă a fost aceea de a iniția proiecte educative atractive și nenumărate activități pentru a atrage cât mai mulți elevi în cadrul Clubului Copiilor Pașcani.

– Ce realizări sau progrese specifice ați putea evidenția în acest interval de timp și cum credeți că acestea au influențat experiența copiilor în club?

– Datorită climatului favorabil pentru buna desfășurare a procesului instructiv –educativ, creat în ultima perioadă la nivelul unității, un număr din ce în ce mai mare de elevi s-au înscris la cercurile din cadrul Clubului Copiilor Pașcani.

– Cum s-a schimbat sau cum a evoluat viziunea dumneavoastră pentru club de când ați preluat funcția și care sunt obiectivele pe termen lung pe care doriți să le atingeți?

– Preluând funcția de director am conștientizat responsabilitatea pe care o implică managerierea unei instituții de învățământ. Îmi propun ca unitatea pe care o conduc să funcționeze în cele mai bune condiții, atât din punct de vedere educațional, cât și din punct de vedere organizatoric și administrativ.

– Ați inițiat noi colaborări sau parteneriate care să contribuie la îmbunătățirea programelor oferite de club? Dacă da, ne puteți oferi câteva detalii despre acestea?

– Am inițiat în ultima perioadă diverse activități și parteneriate educaționale care au avut un impact pozitiv, atât în rândul elevilor din cadrul Clubului Copiilor Pașcani, cât și în rândul elevilor din întreaga comunitate școlară.

– Cum a fost feedbackul din partea părinților și a comunității locale în legătură cu schimbările implementate sub conducerea dumneavoastră?

– Atât părinții, cât și comunitatea locală au acordat feedback pozitiv în ceea ce privește proiectele implementate, apreciind implicarea și deschiderea personalului Clubului Copiilor Pașcani.

– În ce moduri ați inovat sau v-ați adaptat programele clubului pentru a răspunde mai bine nevoilor copiilor și schimbărilor din societate?

– Pentru a răspunde mai bine nevoilor elevilor am realizat sondaje privind exprimarea gradului de satisfacție în raport cu desfășurarea activităților la nivelul unității noastre. Aceștia au fost încurajați să ofere propuneri de activități în concordanță cu propriile nevoi și interese. Opiniile acestora s-au concretizat în readaptarea programelor de studiu și a organizării activităților instructiv-educative.

– Ați întâmpinat provocări neașteptate în acest timp? Dacă da, cum ați reușit să le depășiți și ce lecții ați învățat din aceste experiențe?

– Nu am întâmpinat provocări neașteptate, având în vedere că nu ocup această funcție de foarte mult timp. Mă gândesc că în viitor vor apărea și astfel de situații și sper să le gestionez corespunzător.

– Cum încurajați implicarea activă a copiilor în activitățile clubului și cum asigurați că fiecare copil se simte valorizat și ascultat?

– Încurajez implicarea activă a copiilor prin organizarea periodică de activități comune părinți, elevi, cadre didactice, desfășurarea de activități în parteneriat cu alte instituții de învățământ și organizarea de schimburi de experiență între domenii de activitate diferite, de la nivelul Clubului.

– Care sunt resursele sau formele de suport de care clubul ar beneficia în continuare pentru a-și îndeplini misiunea și obiectivele mai eficient?

– Atragerea unor fonduri europene, privind dotarea materială a sălilor de cerc, conform specificului fiecărui domeniu de activitate. Atragerea de sponsori, obținerea de venituri din surse proprii, închirierea sălii de spectacole.

– Care sunt următorii pași majori pe care intenționați să îi luați pentru dezvoltarea clubului și cum planificați să implicați comunitatea în aceste inițiative?

– Inițierea de noi proiecte educaționale, care să implice cât mai mulți actori din cadrul comunității. Înaintarea demersurilor de evaluare a proiectelor existente, în vederea includerii acestora în calendarul Proiectelor Județene, de către Inspectoratul Școlar Județean Iași.

MARERIAL PRELUAT DE LA EVENIMENTULZILEI.RO

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required