Cursul de fotografie, de tip învăţământ nonformal, se adresează tuturor copiilor de vârstă şcolară drept formă de dezvoltare personală și de valorificare în mod util şi plăcut a timpului liber al acestora. Obiectivul principal este învățarea exprimării prin imagine, de la simplu la cât mai nuanțat și profund, prin însușirea principiilor fotografierii, a regulilor
compoziției, specifice diverselor genuri fotografice, precum și a modului de utilizare a echipamentului foto și a uneltelor software de postprocesare.

CERCUL (ATELIERUL):FOTOCINECLUB
COORDONATOR: Prof. BUZENCHI Radu

Activitatea se desfășoară în sediul școlii vechi din Hălăucești, conform orarului afișat la sediu și pe situl instituției.

Competențe generale
1.Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizico-chimice, a tehnologiei şi a terminologiei, a conceptelor şi metodelor specifice domeniului foto

  1. Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea procedurilor şi instrumentelor din acest domeniu.
  2. Dezvoltarea simţului artistic, a capacităţii de exprimare prin imagine.
  3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de realizările cultural-artistice şi a interesului pentru promovarea lor în plan social

 

No related posts found...