Ținte strategice

ȚINTELE STRATEGICE

  • Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în funcţie de cerinţele comunităţii şi standardelor de referinţă specifice pentru unităţile furnizoare de servicii în domeniul extraşcolar (ARACIP)
  • Reconsiderarea managementului la nivelul unităţii din perspectiva obţinerii de resurse suplimentare pentru autofinanţare şi in directia menţinerii/ dezvoltării specificului educatiei non-formale.
  • Crearea unui climat de siguranţă fizică, libertatea spirituală si dezvoltare personală pentru cei ce frecventează cercurile de activităţi şi cadre didactice.
  • Integrarea unității în circuitul european prin accesarea de proiecte comunitare/proiecte pentru dezvoltarea instituțională cu finanțare europeană, dar și prin promovarea valorilor naționale.