ÎNCADRARE CADRE DIDACTICE, DENUMIRE CERCURI ŞI SPECIALIZARE  CONFORM DIPLOMEI

 

Nr. crt. NUME PRENUME DENUMIRE CERC SPECIALIZARE CONFORM DIPLOMEI
1. CIOPRAGA Gabriel  – dr., grd. eu Karting Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Universitatea Tehnică „ G heorghe Asachi” Iaşi
2. Cosnita Emilia-Felicia   – grd I Robotică Informatică
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
3. LUPEI Costel  – grd. II Muzică uşoară, vocală şi instrumentală Interpretare Instrumentală – Clarinet
Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi
4. IFRIM RADU –  def Sah Educatie Fizica si Sport
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
5. DAMIAN Catalin –  grd. I
BOBOC Florin – 
def
LUPU Catalin – 
grd. I
Tenis de masă Educaţie Fizică şi Sport
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
6. Mitrică Simona –  def Coregrafie  Coregrafie
Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi
7. Pantiru Gabriela  def Informatică Matematică – Informatică
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
8. MACSINIUC Catain  def. Pictură/Pictură pe sticlă Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative
Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi
9. NITA Laura  grd. II Canto – popular Învăţătoare – Maistră
Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi
10. AXINIA Irina  (filiala Ruginoasa)
grd. eu
Tapiseie-Ţesătorie Filatură – Ţesătorie
Universitatea Tehnică „ G heorghe Asachi” Iaşi
11. LUPU Mariana  (filiala Ruginoasa)
def
Dansuri Populare Chimie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
12. BLEJUT Genovica  (filiala Hălăuceşti)
grd. eu
Gimnastică Ritmică Educaţie Fizică şi Sport
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
13. MOCANU Mioara  (filiala Hălăuceşti) Sanitarii priceputi Agricultură
Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
14. BUZENCHI Radu  (filiala Hălăuceşti)
grd. eu
Foto – cineclub Chimie – fizică
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
15. ROMILA Mădălina fără grad Teatru Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași
16. MAXIM Culiţă muncitor întreţinere
17.

18.

 

GURZU Alexandrina

CIOBANU Emil

 

îngrijitor

agent pază