Vechi și modern totodată, șahul – jocul regilor – poate reprezenta un instrument important de disciplinare și modelare a gândirii elevilor. Popularitatea de care se bucură în rândul adepților din toate mediile sociale și profesionale, deschiderea vârstei destul de fragede, îi conferă șahului rolul de instrument de învățare și de important factor educativ în dezvoltarea personală a celor care îl practică
. Programa acestui curs are rolul de a facilita trecerea la abordarea șahului ca joc, la abordarea acestuia ca știință, cu ajutorul unei metodologii proprii, bazată pe observare, culegere de informații, exercițiu, problematizare, predicție, planificare
. Parcurgând etapele învățării șahului, copiii acumulează și pun în valoare competențe utile vieții și integrării în viața de școlar.

CERCUL (ATELIERUL):SAH
COORDONATOR: Prof. IFRIM Radu

 

Competențe generale

  1. Descrierea tablei de șah și a pieselor
  2. Utilizarea regulilor de mutare și capturare a pieselor de șah
  3. Aplicarea de procedee tactice pentru câștigarea de material sau pentru câștigarea unei partide prin mat
  4. Rezolvarea problemelor prin propunerea de soluții adecvate unor poziții date

Activitatea se desfășoară în sala de șah a clubului, dotată cu mobilier adecvat și garnituri de șah, conform orarului afișat la sediu și pe situl instituției.

Related Posts