,,Pentru un singur elev pe care l-ai salvat are rost întreaga ta trudă: Arată-ţi dragostea şi respectul ajutându-l să-şi descopere calităţile.”(Jack Canfield şi Mark Victor Hansen)

Arta, în general, şi în teatru, în special, contribuie la educarea gândirii reproductive şi creative, inteligenţei, imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii.

Prin acest cerc creez cadrul favorabil exprimării libere a tuturor copiilor, le stimulez spiritul de echipă, îi adaptez la cerinţele scenei, a publicului, cu o aptitudine degajată din partea lor, lipsită de emoţii, educându-i ca spectatori şi ca “ actori ”.

Activitatea artistică a copiilor are un rol important în îmbogăţirea culturii lor, în educaţia lor afectiv – estetică şi, nu în ultimul rând, un rol distractiv – recreativ.

Copiii sunt talentaţi, toţi pot să se exprime artistic într-un gen sau altul spre delectarea lor şi a celor din jur. Procesul de transpunere scenică a unui rol oferă multiple posibilităţi de cultivare a personalităţii copilului.

“ Regizorul ” doar creează atmosfera momentului respectiv şi ajută copilul-actor să se contopească sufleteşte cu personajul.

Copilul îşi pune în valoare prezenţa scenică, dublată de aplomb, dicţia, mimica, siguranţa de sine, plăcerea de a spune textele în faţa publicului. Un copil înzestrat cu vizibile calităţi artistice place, cucereşte, emoţionează.

Nr. Grupe: 9

CERCUL (ATELIERUL): TEATRU
COORDONATOR: Prof. ROMILA Madalina
OBIECTIVE URMARITE

 1. Obiective cadru:
 • Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
 • Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
 • Dezvoltarea capacităţii interpretative şi imaginative
 • Dezvoltarea spiritului de echipă şi al colaborării

2. Obiective de referinta

 • exprimarea prin mijloace verbale / nonverbale a  unui mesaj oral
 • înţelegerea semnificaţiei globală a mesajului audiat
 • manifestarea interesului pentru mesajul ascultat
 •   desprinderea unor informaţii şi mesaje din texte citate sau audiate
 • pronunţarea clară şi corectă a unor cuvinte şi enunţuri
 • adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare dialogată
 • manifestarea iniţiativei în comunicarea orală,  în funcţie de situaţia creată
 • emiterea a unor mesaje scurte în situaţii de interacţiune
 • integrarea cuvintelor şi expresiilor noi în enunţuri proprii
 • exteriorizarea trăirilor interioare ale personajelor prin gestică, mimică, timbrul vocii, volum, mişcare scenică
 • manifestarea spontană, dezinvoltă,  în interpretarea personajelor
 • manifestarea interesului, cooperării, voinţei în cadrul activităţii desfăşurate
 •   adoptarea unui comportament adecvat în grup
 •   exprimarea impresiilor declanşate de interpretarea unei scenete, folosind terminologia adecvată
 •   asumarea diferitelor roluri în realizarea unui spectacol

Înscrierea se face prin completarea unei cereri tip la sediul unității Clubului Copiilor Pașcani, Str. V. Alecsandri, Nr. 12.

           Vă așteptăm!

 

Related Posts