,,Trebuie să pictezi așa precum păsările cântă, absolut tot ce îți iese în cale și îți place, niciodată să nu-ți bați capul în căutarea unui motiv, atunci când totul în jurul tău este minunat.’‘(Nicolae Grigorescu)

Studiul culorilor, al desenului, al compoziției orientează copiii către asimilarea bazelor limbajului vizual și al tehnicilor variate. Este necesară înțelegerea actului de creație din interior, întemeierea și înrâurirea, provocarea și răspunsul dezvoltat până la constituirea imaginii. Conținuturile și activitățile de învățare facilitează organizarea procesului creativ, fixarea și transformarea impresiilor în expresii, oferă coordonatele analizei formelor din mediul înconjurător, subliniază corespondențele între lumea externă și cea internă, dezvăluie mijloacele de expresie specifice, sesizează mișcarea, ritmul, proporțiile plastice, armoniile cromatice.

CERCUL (ATELIERUL): Pictura pe sticla
COORDONATOR: Macsiniuc Catalin

Pictură pe sticlă

4 grupe incepatori

2grupe scolar – primar

2 grupe scolar – gimnazial

Pictură de șevalet

3 grupe începatori – 1 grupa scolar gradinta – grupa mare

1 grupă primar

1 grupă gimnazial

Sculptură

grupe începători

1 grupă gimnazial

 1. COMPETENȚE GENERALE
 1.  Exprimarea plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici specifice artelor plastice și înțelegerea manifestărilor artistice din pespectiva cronologică și stilistică
 2.  Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei, creativităţii, a exprimării plastice și fructificarea și valorificarea patrimoniului local și național
 3.  Reprezentarea artistică prin interpretarea elementelor de limbaj plastic și receptarea mesajului vizual-artistic prin cultivarea simțului estetic și implicarea în viața culturală
 1.  VALORI ŞI ATITUDINI
 2. Motivaţia pentru însuşirea limbajului plastic şi pentru iniţierea în utilizarea tehnicilor artistice
 • Manifestarea interesului pentru realizarea operelor de artă plastică, decorativă şi ambientală
 • Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operei de artă (compararea propriului punct de vedere cu părerile celorlalţi)
 • Disponibilitatea pentru perceperea universului real, obiectiv, pentru transpunerea acestuia în limbaj plastic
 • Motivaţia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naţional şi universal
 • Disponibilitatea pentru cultivarea capacităţilor estetice ca fundament pentru participarea la viaţa culturală
 • Manifestarea interesului pentru aprofundarea sistematică a diverselor forme de expresie ale artelor plastice

Înscrierea se face prin completarea unei cereri tip la sediul unității Clubului Copiilor Pașcani, Str. V. Alecsandri, Nr. 12.

           Vă așteptăm!

 

Related Posts