Politica noastră educațională are în vedere atingerea următoarelor standarde:

 • Să ofere cadrul propice dezvoltării şi formării copiilor ca iubitori şi continuatori ai valorilor naţionale.
 • Să permită exprimarea liberă din punct de vedere artistic.
 • Să  dezvolte priceperi, deprinderi şi abilităţi practice în vederea transpunerii teoriei în practică.
 • Să le ofere copiilor şansa afirmării individuale sau în echipă, prin practicarea activităţilor de performanţă.
 • Să le creeze posibilitatea reală de alternativă în alegerea unei meserii, dar şi pentru realizarea de venituri materiale prin dezvoltarea unor hobby-uri.
 • Să-i ajute să se formeze ca cetăţeni insuflându-le un comportament moral-civic corespunzător unei societăţi democratice.
 • Să le imprime dorinţa de cunoaştere şi investigare.
 • Să-i facă pe copii să aprecieze valorile culturale, frumosul şi valorile democratice.
 • Să le dezvolte simţul estetic şi artistic.
 • Să le ofere şanse egale către succes tuturor copiilor indiferent de vârstă, sex, etnie sau apartenenţă religioasă.
 • Să ofere un cadru bazat pe asigurarea securităţii şi pe respectarea drepturilor copilului şi omului.