DANS CONTEMPORAN/ MODERN

Dansul, a ocupat  și ocupă un loc important în viața oamenilor dar în mod special, în viața  copiilor.

Dansul este o formă de practicare a exerciţiului fizic cu deosebite valenţe educative: artistice, corporal-kinestezice, estetice, interpersonale.

Elevul, învaţă să respecte disciplina, regulile stabilite și îşi asumă sarcini.     Dansul înseamnă ritm, armonie, muzică. Stimulează creativitatea, competitivitatea, solicită atenţia, voinţa, mobilizează copilul pentru depăşirea anumitor dificultăţi printr-un ritm susținut al antrenamentelor.

Dansul înseamnă sănătate, abilitate, forţă, echilibru, fineţe şi eleganţă în mişcări, ţinută estetică.

Pașii  fiecărui  dans se abordează gradual, de la forma lor brută pînă la dansul expresiv și desăvarșirea lui pentru scenă.

”În materie de dans, actiunea este arta de a transmite prin expresia veridică a mișcărilor,gesturilor și fionomiei noastre,sentimentele și pasiunile noastre în sufletul spectatorilor..” ( JJ. Noverre-1970,Scrisori despre dans și balete)

Profesor coregraf, SIMONA MITRICĂ

Vârstă minimă 5 ani.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required